چهارشنبه ، 3 اردیبهشت 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
لیست پایان نامه های گروه روان شناسی    تاثیر شعردرمانی گروهی بر کاهش نشانه­های افسردگی و باورهای غیرمنطقی در دانشجویان 

نقش میانجی پیامک در رابطه سبک دلبستگی با حمایت اجتماعی ادراک شده 

بررسي رابطه دست برتري با توانايي هاي ديداري فضايي و انعطاف پذيري شناختي 

بررسي رابطه دست برتري با توانايي هاي ديداري فضايي و انعطاف پذيري شناختي 

بررسي رابطه منبع كنترل و تمايل به دموكراسي در دانشجويان 

رابطه‌ي سبك‌هاي پردازش حسي و تنيدگي والديني: ارزيابي اوليه‌ي تأثير آموزش مادران براساس اين روي‌آورد بر كاهش تنيدگي آنها 

عوامل پیش­بینی کننده سازگاری در کودکان مبتلا به سرطان 

بررسي نقش اميد در رابطه بين حمايت اجتماعي ادراك شده و معنا در زندگي با افكار خودكشي 

مقایسه میزان بخشایش زوجین با توجه به سبک دلبستگی و ازدواج فامیلی و غیر فامیلی 

 یادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی در دانش آموزان ابتدایی مبتلا به نارساخوانی و عادی 

نقش سطوح خشم مادران کودکان دچار ناتوانی­های یادگیری و عادی در شیوه­های فرزندپروری آنها و تاثیر آن دو بر خودپنداره فرزندانشان 

نقش میانجی انگیزه در رابطه صفات شخصیت و عملکرد شغلی 

بررسی رابطه تیپ شخصیتی و سبک­های حل مساله در کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 

نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در رابطه ادراک نوجوانان از ابعاد شیوه های تربیتی و عملکرد تحصیلی آنها 

مقایسه راهبردهای مقابله ای زنان همسر از دست داده و زنان فرزند از دست داده شهر زاهدان 

بررسی اثربخشی ارایه زیر آستانه ای چهره دارای بار عاطفی بر خلق، اضطراب حالت و پاسخ گالوانیک پوست 

تأثیر فیلم درمانی گروهی بر کاهش شدت تجربه سوگ نوجوانان دختر داغدیده 19-17 ساله شهر تهران 

رابطه بین ادراک از شیوه های فرزندپروری والدین با سبک های اسنادی در دانش آموزان سوم متوسطه 

رابطه بین سطح آگاهی از مهارت های زندگی با باورهاي خودكارآمدي در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

بررسی تاثیر القاء هیجانی بر قضاوت اخلاقی در بیماران با تخریب بافت کرتکس پیش­پیشانی 

مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و کارکرد خانواده دانش­آموزان دبیرستانی فرزند جانباز با معلول و عادی 

تعيين‌ رابطه ‌تفکرات غیرمنطقی ‌و ریخت‌های ‌شخصیتی A,B با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان ‌کرمانشاه‌ 

تأثیر نگرش مذهبی و هیجان خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران شهرستان پاکدشت 

   تاثیر آموزش مادران برکاهش مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک 

استاندارد سازی تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه فرایند هویت من 

بررسی رابطه سبکهای یادگیری ومنبع کنترل برپیشرفت تحصیلی دردبیرستان های پسرانه نمونه و عادی شهرتهران 

 نقش شیوه های فرزند پروری درخود پنداره و بلوغ اجتماعی دانش آموزان درشهرستان جاسک 

غرور ملی درمیان اقوام ایرانی فارس، کرد، لر و ترک 

 بررسی نشانه های ترسیم خود درسه گروه از کودکان دارای مشکلات درونی سازی شده ،برونی سازی شده  و بهنجار 

 بررسی اثر بخشی هنردرمانی خلاق با رویکرد روایتی-شناختی برمشکلات درونی سازی شده و خودکارآمدی 

بررسی اثر بخشی بازی درمانگری کودک محور گروهی برکاهش نشانه های اختلال های برونی سازی شده 

رابطه سنخ های شخصیتی NEO با تعارض های شغلی -خانوادگی درکارکنان سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی   

توجه انتخابی بیماران مبتلا به دردهای مزمن دربرابر چهره های دردناک 

استاندار سازي مقياس سنجش سبك هاي يادگيري ورمونت در دانش آموزان مقطع راهنمايي تهران درسال تحصيلي 86-85  

رابطه بين افسردگي نوجوانان با نشانه هاي متناظر در آزمون ترسيم درخت 

مقايسه شيوه هاي مقابله اي در دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا و پايين در طبقات  مختلف اجتماعي – اقتصادي  

اثربخشي بازي درماني با رويكرد شناختي – رفتاري در كاهش ترس شب كودكان 

مقايسه سرسختي بين زوجهاي متقاضي و غير متقاضي طلاق  

اعتباريابي ، رواسازي و استاندارد ساختن شاخص مقايسه اي احساس كهتري  

 تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر هوش هيجاني دختران نوجوان

تعيين نقش واسطه اي هوش هيجاني در تأثير استرس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان سبزوار 

مقایسه عناصر آزمون آدمک رنگی در کودکان مبتلا به اختلال تضادورزی  مبارزه طلبانه (ODD) 

بررسی تاثیرگذاری نظام ارتباطی مبادله تصویر بر مشکلات رفتاری و مهارت های غیرکلامی کودکان مبتلا به طیف اختلال اوتیسم 

مقایسه وضعیت هویت در دانشجویان شاهد و غیرشاهد 

رابطه هویت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 15-18 ساله 

رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی  با سیستم گروه خونی (ABO)دانشجویان  

تاثیر آموزش رفتاری والدین بر مشکلات برونی سازی کودکان 9-7 ساله 

اثربخشی آموزشی مهارت های فرزندپروری برکاهش تنیدگی والدینی و مشکلات رفتاری کودکان 

بررسی مقایسه میزان مشکلات رفتاری نوجوانان در اشکال مختلف خانواده( طلاق و ازدواج مجدد، فوت، اعتیاد و عادی ) در شهرستان شاهرود 

تاثیر مداخله های روانشناختی- آموزشی مهارت های حل مساله جرات مندی و حرمت خود بر هوش هیجانی 

مقایسه ویژگی های شخصیتی پسران 13-15 ساله بزهکار و غیربزهکار با آزمون ترسیم خانواده 

بررسی اثربخشی نمایش درمان­گری در کاهش نشانه­های اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان  

ویژگی های شخصیتی نوجوانان وادراک آنان از سبک های تربیتی مادران درنوجوانان بزهکار وغیربزهکار پسر شهر تهران درسال تحصیلی 87-1386 

استاندارسازی آزمون رقابت جویی دربین دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران 

ترسیم نیم رخ تحولی سبک های یادگیری شناختی دانش آموزان 11تا18 ساله برحسب ایزالم- 97 

بررسی رابطه پایگاه های هویت ومسند مهارگذاری با سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه 

تأثیر فیلم­های معناگرا با توجه به شاخص­های شخصیتی بر نگرش مذهبی و احساس معنا­بخش بودن زندگی دانشجویان مقطع کارشناسی 

بررسی رابطه جمع­گرایی فرهنگی، خود­پنداره وابسته و سازگاری اجتماعی دردانشجویان دانشگاه شهید بهشتی سال 85 84 

رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در دانش­آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهرستان بوئین زهرا 

بررسی رابطه بین روش تربیت دینی با تصور از خدا در دانشجویان 

 رابطه سبک­های یادگیری، خودکارامدپنداری و رشته تحصیلی در دانش­آموز متوسطه نظری 

رابطه خلاقیت و نگرش به خلاقیت خود با منبع کنترل در دانش­آموزان سال اول دبیرستان شهر اراک 

رابطه بین منبع کنترل و سطح سلامت روانی در دانش­آموزان دختر سال سوم دبیرستان 

رابطه توانمندسازی و خودکارامدی با رضایت شغلی در دبیران شهر تهران 

بررسی اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10- 4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه  

رابطه بین جمع­گرایی فرهنگی، خودپنداره وابسته با تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

تفاوت هوش هیجانی مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته نا ایمن 

رابطه نگرش به خلاقیت خود با طرح های رفتاری  B,A در دانش آموزان آموزشگاههای شهرستان کرج 

مقایسه هوش هیجانی درمردان معتاد به مواد افیونی وغیر معتاد 

 رابطه ساده وچندگانه سبک های یادگیری، خلاقیت ومنبع کنترل در دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

تعیین اعتبار روایی پرسشنامه تجربه سوگ(GEO) در نمونه ایرانی 

نقش تعاملی ورزش و ویژگی های شخصیتی در تحول روانی اجتماعی دانشجویان 

 بررسی مقایسه ای هوش هیجانی وعوامل پنجگانه شخصیت 

     بررسی میزان پرخاشگری درانواع سبک های دلبستگی دختران نوجوان مقطع متوسطه درتهران

رابطه تحول خودپنداشت با پرخاشگری در نوجوانان 

مقایسه سطح هیجان خواهی وافسردگی نوجوانان دختر مراکز شبانه روزی با نوجوانان دختر عادی 

رابطه شیوه های حل مساله باسازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه شهید بهشتی 

مقایسه سبک های مقابله ای وسخت رویی دربیماران مبتلا به سوء هاضمه کنشی و بیماری زخم گوارشی و افراد سالم 

رابطه جمع گرایی فرهنگی ، خودپنداره وابسته و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی سال 85-84  

مقایسه تاثیر روش های تقویتی آموزگاران برپیشرفت دانش آموزان در مهارت خواندن 

بررسی رابطه میزان آسیب­پذیری با خودکارامدپنداری در دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان زلزله­زده بم 

رابطه خودکارامدپنداری، خلاقیت و رشته­های تحصیلی در دانش­آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان بانه 

 بررسی رابطه بین هسته اصلی باورها و توانایی خودمهارگری خوردن با نشانه­های اختلال­های خوردن در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

رابطه بین ادراک مدیریت پدرانه، احساس خودی بودن و رضایت شغلی در کارکنان کارخانه واگن پارس 

بررسی رابطه بین طرح واره های شناختی وسبک های دلبستگی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

بررسی رابطه تحولی رابطه بین میزان دلبستگی ایمن و پایگاه های عمومی هویتی در نوجوانان 14، 16 و 18 ساله شهرستان کامیاران 

مقایسه اثر بخشی درمان های فرانظریه ای و شناختی- رفتاری بربهبود خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان وابسته به مواد 

بررسی مقایسه­ای رابطه عزت نفس، خودپنداره و رضایت زناشویی در زنان آزار دیده و زنان غیرآزار دیده شهر تهران 

بررسی کارایی درمان شناختی هیپنوتیسمی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از خود و تأثیر آن بر علائم اضطراب اجتماعی دانشجویان مبتلا به هراس و اضطراب اجتماعی  

رابطه بین ابعاد معنویت و شدت علائم اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) دردانش آموزان دبیرستانی شهر بم

رابطه بین سبک­های دلبستگی و نگرانی­های مربوط به وزن در دختران نوجوان شهرستان شیراز 

مقایسه مهارت های واج شناسی در دو زیرگروه ادراکی و زبانی اختلال خواندن  

شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان دو زبانه ارمنی ـ فارسی پایه های اول تا سوم مقطع ابتدائی شهر تهران در سال تحصیلی 83ـ 82  

رابطه بین ریخت های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه  

مقایسه هوش هیجانی قهرمانان و ورزشکاران رشته های گروهی و انفرادی با افراد غیر ورزشکار 

رابطه جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

بررسی میزان تنیدگی و سلامت عمومی در خلبانان مسافربری با توجه به شرایط محیط پروازی 

بررسی رابطه بین مؤلفه های هیجان خواهی و اضطراب در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 81 ـ 80  

بررسی رابطه سازگاری زندگی زناشویی با سبک ازدواج زنان متأهل تهرانی در سال 1384 

بررسی اثربخشی شناخت رفتار درمانگری گروهی نوجوانان، مهارت­آموزی والدین، تؤام با جلسات مشترک نوجوانان والدین، در کاهش نشانه­های افسرده­وار 

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت ایران خودرو  

مقایسه افسردگی، استرس و رضایت زناشویی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی و مادران دارای کودکان بدون اختلال کاستی توجه و بیش فعالی 

بررسی رابطه سبک مکانیزم های دفاعی با اختلال شخصیت خود دوستدار  

بررسی سیر تحولی شخصیت احمد شاملو (شاعر) بر اساس نظریه ی رشد روانی ـ اجتماعی اریک اریکسون  

بررسی تأثیر باورهای خودکار آمدی بر سلامت روانی و توفیق تحصیلی دانشجویان  

مقایسه رضایت شغلی و سلامت روانی آموزگاران مدارس عادی و استثنائی 

رابطه ارزش‌هاي شخصي و سبک دلبستگي با رضايت شغلي معلمان مقطع راهنمايي شهرستان خوانسار  

تأثیر رفتار پرخاشگرانه بر میزان سازگاری زناشویی 

رابطه ی بعد شخصیتی درون گرایی/ برون گرایی آیزنک باگرایش به انتخاب نوع مواد (کند کننده / محرک) 

بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری وضعیت های هویتی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 83ـ 82 

بررسی رابطه بین ادراک سبک دلبستگی دوران کودکی و سبک دلبستگی بزرگسال با سبک دلبستگی به خدا 

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر میزان رضایت از زندگی زناشویی و رابطه آن با نظام ارزشی همسران  

بررسی رابطه اعتقاد و عمل مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 84ـ 83 

بررسی منابع، علائم و سطح فشار روانی معلمان مقطع متوسطه شهر تهران  

بررسی مقایسه ای انگیزه ی پیشرفت و خودپنداره دانش آموزان پایه هشتم کشورهای مختلف با پیشرفت تحصیلی علوم آنان در تکرار سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم (تمیز ـ آر) 

بررسی رابطه ادراک از شیوه های فرزند پروری والدین با میزان تفکرات غیر منطقی نوجوانان 16ـ 14 ساله  

 

رابطه بین سبکهای دلبستگی و نگرانی های مربوط به وزن در دختران نوجوان شهرستان شیراز 

ررسی رابطه باورهای خودکار آمدی، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی 

مقایسه کیفیت دلبستگی در دانش آموزان نابینای تهرانی و همشیران آنها  

بررسی رابطه بین طرحواره های شناختی و سبکهای دلبستگی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 1384 ـ 1383  

بررسی نقش خودکار آمدپنداری در رابطه بین افسردگی و تفکر غیر منطقی در گروهی از دانش آموزان دوره متوسطه  

رابطه نگرش معلمان به روشهای تدریس علوم و نگرش مادران به شیوه های فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان ابتدایی 

مقایسه اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان با منابع کنترل درونی و بیرونی 

بررسی ویژگی های شخصیتی دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی به وسیله تست 16 عاملی کت 

بررسی رابطه بین سبک اسنادو ویژگی های شخصیتی در تعامل با جنس 

بررسی تأثیر سن و سابقه کار و سابقه نوبتکاری بر تعارض نقش شغلی ـ خانوادگی، سلامت عمومی و محدود شدن روابط اجتماعی نوبتکاران  

مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران  

بررسی کارایی درمان شناختی ـ هیپنوتیسمی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از خود و تأثیر آن بر علائم هراس اجتماعی دانشجویان مبتلا به هراس  

مقایسه سلامت روانی والدین کودکان دبستانی مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه با والدین کودکان عادی شهرستان فارسان با ملاحظه ی وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی  

بررسی رابطه میزان وابستگی به اینترنت با نظام ارزشی افراد در بین دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1382 دانشگاه شهید بهشتی 

بررسی رابطه میان خودپنداره و نگرش های دانشجویان متأهل دوره ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس نسبت به عش در زندگی زناشویی خود 

ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی 

بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی، هویت مذهبی و حمایتهای اجتماعی زنان ویژه شهر تهران  

بررسی رابطه ی هوش، حافظه و سلامت روانی با کارایی کنترلرهای مراقبت پرواز شرکت فرودگاه های کشور  

بررسی تأثیر سیل زدگی بر وجوه شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کلاله در سال تحصیلی 82ـ 81 

ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای تعیین شیوه ی کنش روان نژندانه ی سازمان ها  

بررسی رابطه بین دانش زیست محیطی و نگرش ها با رفتارهای محافظت از محیط زیست 

مقایسه رابطه سطح استرس شغلی و سطح سلامت عمومی کارمندان حسابدار و تحویلدار مرد بانک ملی ایران  

بررسی رابطه بین ناهمگنی مؤلفه های خود پنداشت با اضطراب و افسردگی در دبیران شهرستان اهواز 

مقایسه هوش هیجانی قهرمانان و ورزشکاران رشته های گروهی و انفرادی با افراد غیر ورزشکار  

رابطه بین ابعاد معنویت و شدت علائم اختلال استرس پس از آسیب(pstd) در دانش آموزاندبیرستانی شهر بم

ارتباط بین الگوی رفتاری تیپ Aو هیجان خواهی در بیماران کرونری قلب و افراد سالم  

مقایسه سبک های فرزند پروری والدین مذهبی و غيرمذهبی 

تأثیر گروه­درمانی گشتالتی بر کاهش خشم نوجوانان پسرمبتلا به اختلال سلوک ساکن در کانون اصلاح و تربیت تهران 

بررسی تاثیر ساده و توام شبیه سازی های ذهنی فرآیندی و فرآوره ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان 

اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کارکرد خانواده، کیفیت زندگی و علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی 

بررسی تاثیر شبیه سازی های ذهنی ساده وتوام فرآیندی و فرآوره ای برعملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پراستعداد و طبیعی 

تاثیر آموزش مادران برکاهش تنیدگی رابطه مادر- کودک 

مقایسه نقش میانجی اضطراب امتحان در رابطه بین کمال گرایی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش و عادی 

بررسی تاثیر هوش، خودکارآمدی و کمال گرایی برسازگاری اجتماعی دانش آموزان 

 

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی