پنج شنبه ، 4 اردیبهشت 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
مشخصات نشریه    

 مشاوره شغلی و سازمانی  مشاوره شغلی و سازمانی
مدير مسئول: دکتر محمد قهرمانی
سردبير: دکتر سیمین حسینیان
مدیر داخلی: ماری بکتاش
هیات تحریریه: دکتر سید احمد احمدی، دکتر حسن پاشا شریفی، دکتر محمد حسن پرداختچی، دکتر باقر ثنائی ذاکر،دکتر سیمین حسینیان، دکتر عصمت دانش، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر شهریار شهیدی، دکتر زهرا صباغیان، دکتر کورش فتحی، دکتر شهرناز مرتضوی، دکتر شکوه نوابی نژاد 
درجه: علمی- پژوهشی
بر اساس نامه شماره 3783/11/3 مورخ 17/3/89 مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در جلسه کمیسیون مورخ 29/2/89 با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه "مشاوره شغلی و سازمانی" موافقت شد 

 

راهنمای شرایط پذیرش مقاله    

فصلنامه علمی "مشاوره شغلي وسازماني"به منظور تبادل نظر درباره یافته های روان شناختی کاربردی در گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود. 

شرایط پذیرش مقاله:
- برگ مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی (یا فرانسه)، نام و نام خانوادگی پژوهشگر/ پژوهشگران ( فارسی و انگلیسی)، درجه علمی با نشانی محل کار و پست الکترونیک، تلفن تماس با پژوهشگران اول و تاریخ ارسال مقاله
- تنظیم چکیده ها به دو زبان فارسی و انگلیسی (یا فرانسه) ( بین 150 الی 200 کلمه)
- معرفی کلید واژه ها به ترتیب حروف الفبا ( در پایان چکیده)

پیشنهاد می شود مقاله شامل بخش های زیر باشد:
- مقدمه (شامل جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش پژوهش)
- گزارش یافته ها (شامل گزارش یافته های آماری، محل قرار گرفتن جداول و نمودارها در متن تعیین شود و در پایان گزارش و روی صفحه جداگانه ای به ترتیب تنظیم شود. شماره جدول ها و عنوان آن ها در بالای جدول ها و شماره نمودارها و عنوان آن ها زیر نمودار قرار گیرند.)
- تفسیر و نتیجه گیری (مقایسه یافته ها با پیشینه و تبیین نتایج، ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطه پژوهش)
- فهرست ماخذ فارسی و انگلیسی (به روش APA)
- روش تایپ اصطلاحات هر صفحه بصورت پاورقی (به روش Foot note) تنظیم و برای تایپ مقاله از فونت B Nazanin 12 استفاده شود.

نکات شایان توجه دیگر
- مجله در قبول و رد مقاله ها آزاد است.
- مقاله ها بازگردانده نمی شود. مجله فقط مقاله هایی را که قبلا چاپ نشده منتشر می کند.
- حداکثر حجم مقاله می تواند تا 16 صفحه A4 (در محیط   Word ) باشد.
- مسئولیت حفظ حقوق دیگر مولفان مقاله به عهده مولف اول آن مقاله است.
- چون حداکثر مهلت پاسخ فصلنامه به صاحبان مقاله سه ماه است لذا نویسندگان محترم مقالات پیش از سپری شدن این مدت نباید مقاله خود را به سایر نشریات ارائه نمایند. بدیهی است پس از سپری شدن زمان می توانند نسبت به ارسال مقاله به نشریات دیگر اقدام و نتیجه را به دفتر اعلام نمایند.
- در مقاله های برگرفته از پایان نامه ها ، ذکر عنوان اصلی پایان نامه و تاریخ دفاع از پایان نامه الزامی است.

شیوه ارسال مقاله: نسخه اولیه به نشانی اینترنتی مجله ارسال شود، در صورت پذیرش مقدماتی 3 نسخه از مقاله و پس از داوری و انجام اصلاحات نهایی 2 نسخه و CD مقاله همراه با یک برگه مشخصات درخواست خواهد شد.

آدرس مجله:تهران،اوین، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دفتر مجلات
پست الکترونيک: CaCo@mail.sbu.ac.ir 

 

جدیدترین شماره های چاپ شده    
 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی