خانه و مدرسه

معرفی بازی Math Kids 
 معرفی بازی Moose Math
یادگیری مفاهیم علوم تجربی با واقعیت افزوده
آموزش جدول ضرب از طریق یک بازی موبایلی 
پلتفرم تعاملی معلم-دانش آموز
معرفی نرم‌افزار آموزش مجازی Bigbluebotton
معرفی کلاس گرام برای آموزش مجازی
 توجه به تعاملات اجتماعی دریادگیری‌های مجازی​​
برنامه‌ریزی درسی ابتدایی
 معرفی ظرفیت‌های نرم‌افزار اسکایپ برای آموزش مجازی  
نظم‌دهی دانش آموزان در دوران غیرحضوری 
مدیریت زمان انجام تکالیف
 آیا والدین می‌توانند در خانه معلم فرزندانشان باشند؟​ 
ایجاد انگیزه برای مطالعه-روان خواندن
ایجاد انگیزه برای مطالعه (درک مطلب)​  
آموزش ریاضی با نرم افزار Math Playground
آموزش مجازی همراه با اینستاگرام
   Storybird ابزاری برای قصه‌گویی
توجه به تعاملات اجتماعی دریادگیری های مجازی​​
فوت و فن‌های تعامل در آموزش مجازی
فوت و فن‌های تعامل درآموزش مجازی 2​
 حس حضور در آموزش و یادگیری از راه‌دور  
کار آفرینی اجتماعی درآموزش
برنامه‌ریزی درسی ابتدایی، همراهی والدین (پادکست)
فوت و فن‌های تعامل اثربخش درآموزش مجازی- 1 (پادکست)
فوت و فن‌های تعامل اثربخش در آموزش مجازی-2​ (پادکست)
توجه به تعاملات اجتماعی در آموزش‌های مجازی (پادکست)​
اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید