فرم‌ها‌، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها

دکتری
فرم‌های دکتری ورودی‌های سال 1392 و ما قبل 
فرم‌های دکتری سال 1392 به بعد
فرم‌های دکتری پس از دفاع
فرم‌های مخصوص گروه روان‌شناسی
فرم تغییرات پایان‌نامه
کارشناسی‌ارشد
فرم‌های مورد نیاز جهت دفاع مقطع کارشناسی‌ارشد
فرم‌های مقطع ارشد پس از دفاع
فرم‌های مخصوص گروه روان‌شناسی
فرم تغییرات پایان‌نامه
کارشناسی
فرم انتخاب استاد جهت پژوهش‌های عملی انفرادی 

آئین نامه‌ها

مقطع دکتری
مقطع ارشد
مقطع کارشناسی

آئین نامه‌های پژوهشی

آیین‌نامه‌های پژوهشی

کلیپ های دفاع

دانشجویان مقطع ارشد لطفا از فایل‌های موجود در فایل زیپ مقطع ارشد یکی از دو کلیپ زیر را برای جلسه دفاع انتخاب کنند و دانشجویان مقطع دکتری یکی از دو فایل موجود در فایل زیپ مقطع دکتری به‌همراه فایل سرود دانشگاه را برای دفاع خود انتخاب کنند:
کلیپ‌های مقطع دکتری
کلیپ‌های مقطع ارشد