معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

​​​​​​​​

 

​​

فریبا زرانی( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
 

دکتری روان‌شناسی

تلفن: 5305-2990-021

رایانامه:​ f_zarani@sbu.ac.ir

 

 

​​​

همکاران گروههای آموزشی و آموزش دانشکده

     
نام و نام خانوادگی    شماره تماس          نحوه تعامل با آموزش در روزهای دورکاری
  
منیر امینی               29905324               واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی‌ها
                                                                 Edu.psy99@gmail.com
مریم جندقی             29905323              واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی‌ها
                                                             Jandaghi_ps@yahoo.com

هانیه مرادی             29905390              واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی‌ها
                                                                     Edu.psy99@gmail.com

لیلا آبنیکی              29905326                       Edu.psy99@gmail.com

نینا عربگری             29905309                          Psy.sbu@gmail.com

خدایار سلیمانی         29905311                        Edu.psy99@gmail.com

عیسی قلی زاده       29905313                         Edu.psy99@gmail.com
 
نسیم محمودوند     29905322                      Edu.psy99@gmail.com

 

معاونان پیشین آموزشی

 

  1. آقای دکتر رحمت ا... نورانی پور
  2. آقای دکتر محمد يمنی دوزی سرخابی
  3. آقای دکتر محمدعلي اصلانخانی
  4. آقای دکتر محمود حيدری
  5. آقای دکتر محمود ابوالقاسمی
  6. خانم دکتر محبوبه عارفی
  7. دکتر حسین پورشهریار