یادداشت‌های ویژه پژوهشی

مفهوم و کاربرد پیش پرینت‌ها
نگاهی بر پایگاه استنادی
معرفی نرم افزار Datatab
معرفی موضوعات استنادی در InCites
معرفی شاخص جدید اچ بی (HB)
شاخص فوریت
درباره بازپس‌گیری مقالات علمی
در خصوص اشتراک‌گذاری داده‌ها توسط پژوهشگران
کنفرانس جعلی
درباره اثر و ارزش ماتیو
درباره مقالات داغ
 درباره پایگاه Dimensions
 درباره Boolean Logic
خلاقیت در پژوهش‌های علمی و حرفه‌ای
چهار راه برای دستیابی به موفقیت بیشتر
ابزار‌های پژوهش
استناد نامرئی
ترسیم نقشه برای پیشینه پژوهش
چطور به چت جی پی تی استناد کنیم
 یافتن یک راهنما برای تحقیق: رهنمودهایی برای رایانامه سرد
درباره ریسرچ اسکوئر
 درباره آیجن فاکتور
 درباره صحت استنادی 
 درباره G-Index 
درباره دگرسنجه‌ها 
درباره ضریب تاثیر 
​​​ درباره شناسه ارکید 
چکیده‌های گرافیکی
چگونه پژوهش خود را منتشر کنیم
لحظه صفر حقیقت گوگل
آماده شدن برای اوتیسم
زنان دانشمند کمتر از مردان مقالات خود را به مجلات اثرگذار ارسال می کنند
هفت گام نگارش در پایان نامه نویسی
نگاهی به ابزارهای هوش مصنوعی و کاربردهای علمی آن
چطور میزان استناد به مقاالت خود را افزایش دهیم
صد ویژگی یک مقاله علمی پژوهشی خوب