پویش فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی

درباره پویش

 
 
 

 
برای آشنایی بیشتر با این پویش، ویدئوی زیر را مشاهده کنید
 
لینک کوتاه پویش :https://bit.ly/2wSZhLl​​

تلگرام و اینستاگرام :sbu_covid19
 
 
 
 
 

 ​ ​​​​