معاونان

محسن حاجی زین العابدینی
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

29905305
m_zabedini [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر امیررضا اصنافی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

معاون پژوهشی

29905316
a_asnafi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت