صفحه اصلی
دکتر وحید نجاتی در بین پژوهشگران پر استناد ۲ درصد برتر دنیا قرار گرفت
  • 207 بازدید

دانشگاه استنفورد، پایگاه داده ای را با هدف ارائه مجموعه ¬ای از سنجه¬ های استنادی استاندارد شده برای ارزیابی تاثیراستنادی دانشمندان در رشته ¬ها و حوزه ¬های علمی مختلف در سطح جهان ایجاد کرده است. در این پایگاه، معیارهای استناد به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند. دانشمندان بر اساس طبقه بندی استاندارد Science-Metrix به 22 حوزه علمی و 174 زیر شاخه طبقه بندی می شوند. صدک‌های مربوط به حوزه و زیر رشته نیز برای همه دانشمندانی که حداقل 5 مقاله دارند ارائه شده است. بر اساس داده های به دست آمده از این پایگاه، نام 35 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی قابل مشاهده است. از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دکتر وحید نجاتی، استاد تمام گروه روانشناسی، به عنوان پژوهشگر پر استناد دو درصد برتر، شناخته شد. فهرست اسامی پژوهشگران دو درصد برتر دانشگاه شهید بهشتی در فایل زیر قابل مشاهده است.

دانلود فایل
افزودن نظرات