صفحه اصلی
مراسم معارفه مدیر جدید گروه روانشناسی برگزار شد
  • 2139 بازدید

شنبه 11 آذر 1402 شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و مطالب مرتبط در حوزه های آموزش و پژوهش دانشکده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طی این جلسه، از زحمات دکتر محمود حیدری به عنوان مدیر پیشین گروه روانشناسی تقدیر و تشکر شد. ضمن اینکه دکتر حسین پورشهریار به عنوان مدیر جدید این گروه معرفی گردید

افزودن نظرات