صفحه اصلی
معاون فنی و اعتبارسنجی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره منصوب شد
  • 1299 بازدید

دکتر محمدعلی مظاهری استاد روانشناسی و رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان معاون فنی و اعتبارسنجی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره منصوب شد. https://pcoiran.ir/news/post/448/

 

 

 

 

 
افزودن نظرات