صفحه اصلی
نماینده اساتید مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه منصوب شد
  • 5262 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ26 اسفند ماه  1402، دکتر زهرا جهان‌بخشی ، استادیار محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به سمت نماینده اساتید مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه منصوب کرد.


در متن این حکم آمده است:

با عنایت به مادۀ 34 آیین نامه تاسیس و فعالیت های علمی و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی به شماره 115021/و مورخ 1400/06/01 وزارت عتف مبنی بر ضرورت تشکیل کارگروه پشتیبانی و نظارت بر عملکرد انجمن‌های علمی و بنا به پیشنهاد مورخ 1402/11/28 معاون محترم فرهنگی و اجتماعی طی نامۀ شمارۀ 685/590/د، به موجب این حکم، برای یک دورۀ یک سالۀ به عنوان نماینده اساتید مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه منصوب می‏شوید. امید می‌رود در انجام وظایف زیر در جهت تقویت انجمن های علمی دانشگاه کوشا باشید:
1-    سیاست گذاری و تعیین خط مشی‌های کلان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی کشور؛
2-    برنامه‌ریزی و هماهنگی مسائل بنیادین و مستمر انجمن‌های علمی دانشجویی؛
3-    بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی انجمن‌های علمی دانشجویی در سطح فرادانشگاهی، ملی یا بین‌المللی؛
4-    پیشنهاد بودجۀ سالیانۀ انجمن‌های علمی دانشجویی به ریاست دانشگاه بر اساس ارائه برنامه‌های مدون انجمن‌ها به مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی. 
5-    نظارت برحسن علمکرد انجمن‌های علمی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات، تخلفات و حل اختلافات؛
توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

منبع :خبر وبگاه دانشگاه

افزودن نظرات