صفحه اصلی
تقدیر از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه شهید بهشتی
  • 254 بازدید

یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 در محل تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی، چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این مراسم از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به عنوان یکی از واحدهای برتر در تعامل با روابط عمومی دانشگاه و نیز در بخش تولید محتوا در بخش انگلیسی وب سایت، تقدیر شد.

افزودن نظرات